Dược liệu

Vitamin C – Những điều cần biết

Vai trò của Vitamin C tới sức khỏe con người Vitamin C là loại vitamin tan trong nước, cơ thể không dự trữ loại

Tổng quan về tảo đỏ

TÊN KHOA HỌC: Lithothamnion calcareum hay Phymatolithon calcareum [1]. Họ: Corallinacea [5]. GIỚI THIỆU: Tảo đỏ phát

Tầm quan trọng của Kẽm với cơ thể

1.Tác dụng dược lý Kẽm (Zn) là nguyên tố vi lượng dồi dào đứng thứ hai ở người, tuy nhiên nó không thể dự trữ trong cơ

Vai trò của vitamin và khoáng chất đối với cơ thể

Vitamin và khoáng chất là những chất thiết yếu của cơ thể, tham gia vào cấu tạo tế bào, chuyển hóa cung cấp năng lượng