Nghiên cứu của Vitamin C trên hệ miễn dịch

1.024 views

  1. Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của chế độ ăn thiếu hụt vitamin C đến chức năng của hệ miễn dịch

Đối tượng nghiên cứu: Nam giới khỏe mạnh, không hút thuốc lá.

Quy mô nghiên cứu: 8 người

Quốc gia nghiên cứu: Mỹ

Phương pháp nghiên cứu:

Cho các đối tượng tham gia nghiên cứu sử dụng từ 5-250 mg vitamin C/ngày trong thời gian 92 ngày. Tiến hành đánh giá nồng độ vitamin C trong huyết tương, bạch cầu và tinh dịch.

Kết quả nghiên cứu:

Trong thời gian sử dụng vitamin C ở các mức nồng độ 5, 10 hoặc 20 mg/ngày, tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu đều cho thấy sự giảm nồng độ vitamin C trong huyết thanh, bạch cầu và tinh dịch xuống dưới 50% so với mức cơ bản (huyết tương giảm 90%, bạch cầu giảm 58%, tinh dịch giảm 75%). Tuy nhiên, khi tăng lượng bổ sung vitamin C lên 60 mg hoặc 250 mg/ngày thì nồng độ vitamin C lại trở về mức bình thường.

Bảng: Nồng độ vit C trên người khỏe mạnh sau các giai đoạn uống vitamin C với hàm lượng khác nhau

Giai đoạn Thời gian (ngày) Nồng độ vit C sử dụng

(mg/ngày)

Số lượng người tham gia Nồng độ vit C trong huyết tương (µmol/L) Nồng độ vit C trong bạch cầu đơn nhân

(nmol/108 tế bào)

Số lượng người tham gia Tinh dịch
1 4 250 8 59,6 ± 3,3 209 ± 9 7 455 ± 65
2 32 5 8 6,6 ± 0,3 117 ± 7 7 180 ± 41
3 28 10 4 5,3 ± 0,3 87 ± 9 5 95 ± 30
20 4 5,9 ± 0,5 95 ± 5 3 146 ± 27
4 28 60 3 26,7 ± 8,8 201 ± 2 1 177
250 5 64,2 ± 4,5 217 ± 11 5 498 ± 75

Kết luận: Nồng độ vitamin C trong các tế bào miễn dịch thường cao hơn từ 10 đến 100 lần so với huyết tương. Nghiên cứu này chỉ ra được mối liên quan giữa liều dùng vitamin C và nồng độ của chúng trong tế bào miễn dịch, cho thấy vai trò đặc biệt của chúng trong đáp ứng miễn dịch tế bào.

Tham khảo: “Immunocompetence and oxidant defense during ascorbate depletion of healthy men”

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1962587

  1. Nghiên cứu đánh giá tác dụng của vitamin C trên một số chức năng miễn dịch.

Đối tượng nghiên cứu: Người lớn khỏe mạnh

Quy mô nghiên cứu: 5 người

Quốc gia nghiên cứu: Nam Phi

Phương pháp nghiên cứu:

Cho các đối tượng sử dụng 1g vit C/ngày trong tuần đầu tiên; 2g/ngày trong tuần thứ 2 và 3 g/ngày trong tuần thứ 3. Sau đó tiến hành đánh giá một số chức năng miễn dịch in vitro.

Kết quả nghiên cứu:

– Hoạt động hóa hướng động của bạch cầu trung tính được cải thiện đáng kể sau khi sử dụng 2-3 g vit C/ngày

Bảng: Tác dụng tăng cường hóa hướng động bạch cầu trung tính của vit C (p< 0,05)

Thời gian

(giờ)

Hóa hướng động trước khi dùng vit C (tế bào/1 đơn vị quan sát) Chỉ số hóa hướng động bạch cầu trung tính (so với trước khi dùng vit C)
1 g vit C 2 g vit C 3 g vit C Sau khi dùng vit C
1 5,2 ± 2,9 1,12 ± 0,40 3,11 ± 0,36 3,50 ± 0,94 0,73 ± 0,42
2 60,4 ± 8,8 1,06 ± 0,14 2,65 ± 0,41 2,94 ± 0,53 1,01 ± 0,25
3 80,0 ± 9,7 1,20 ± 0,21 2,89 ± 0,62 2,84 ± 0,51 1,14 ± 0,19
4 86,1 ± 10,6 0,95 ± 0,19 3,31 ± 0,43 3,08 ± 0,46 0,87 ± 0,23
5 70,2 ± 8,9 1,18 ± 0,25 3,67 ± 0,32 4,01 ± 0,58 1,07 ± 0,31

– Sử dụng 1-3 g vit C/ngày cho thấy tác dụng kích thích chuyển dạng lympho bào khi sử dụng các tác nhân gây gián phân.

Bảng: Tác dụng kích thích chuyển dạng lympho bào của vit C

  Chuyển dạng lympho bào trước khi dùng vit C Chỉ số kích thích lympho bào (so với trước khi dùng vit C)
1 g vit C 2 g vit C 3 g vit C Sau khi dùng vit C
Ban đầu 289 ± 47 1,21 ± 0,34 1,15 ± 0,29 1,21 ± 0,26 1,20 ± 0,19
25 µg/ml PHA 17,828 ±1,998 2,36 ± 0,51 2,61 ± 0,41 2,91 ± 0,35 1,35 ± 0,46
50 µg/ml PHA 16,837 ± 2,306 2,81 ± 0,43 2,66 ± 0,50 2,54 ± 0,33 1,05 ± 0,49
25 µg/ml Con A 2,549 ± 668 2,97 ± 0,56 3,03 ± 0,41 2,67 ± 0,41 1,21 ± 0,37
50 µg/ml Con A 3,115 ± 703 3,91 ± 0,62 2,91 ± 0,36 3,10 ± 0,45 0,91 ± 0,32

Kết luận nghiên cứu:

Vitamin C có tác dụng kích thích một số chức năng miễn dịch ở người bình thường.

Tham khảo: “The effects of increasing weekly doses of ascorbate on certain cellular and humoral immune functions in normal volunteers”.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7355784

  1. Nghiên cứu đánh giá tác dụng của vit C trên hoạt động của các tế bào miễn dịch: tế bào diệt tự nhiên (NK), lympho B, lympho T ở bệnh nhân tiếp xúc với hóa chất độc hại.

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân tiếp xúc với hóa chất độc hại.

Quy mô nghiên cứu: 55 người

Quốc gia nghiên cứu: Mỹ

Phương pháp nghiên cứu:

Bệnh nhân được cho sử dụng vit C với liều 60 mg/kg cân nặng. Sau 24 giờ, lấy máu để đánh giá hoạt động của các tế bào miễn dịch: NK, lympho B, lympho T. So sánh với trước khi sử dụng vit C.

Kết quả nghiên cứu:

Vit C cải thiện hoạt động của tế bào NK, tăng lên gấp 10 lần ở 78% bệnh nhân; khôi phục chức năng của các tế bào lympho B và lympho T từ 2-40% ở 11 bệnh nhân có sự suy giảm chức năng lympho T và B.

– Đánh giá hoạt động của tế bào NK: dựa theo mức độ suy giảm hoạt động của tế bào NK, chia bệnh nhân thành 3 nhóm

Nhóm A: 23 bệnh nhân, hoạt động NK giảm xuống mức rất thấp (< 10 L.U)

Nhóm B: 12 bệnh nhân, hoạt động NK giảm xuống mức thấp (10-20 L.U)

Nhóm C: 19 bệnh nhân, hoạt động NK ở mức bình thường hoặc cao (>20 L.U)

Sau 24 giờ sử dụng vit C

Nhóm A: hoạt động NK được cải thiện từ 1,5 đến 20 lần, tăng lên mức bình thường hoặc cao hơn bình thường ở 19 bệnh nhân.

Nhóm B: hoạt động NK được cải thiện đáng kể ở 8 trong số 12 bệnh nhân, 4 bệnh nhân không nhận thấy sự thay đổi.

Nhóm C: hoạt động NK được tăng cường thêm ở 15 trong số 20 bệnh nhân.

Bảng: Hoạt động NK ở các nhóm (đơn vị: LU)

Nhóm Mẫu Trước khi dùng vit C Sau khi dùng vit C Chỉ số kích thích
Nhóm A 1 2 16 8
2 2,1 52 24,7
3 8 22 3,6
4 6,2 66 10,0
5 16 118 7,4
Nhóm B 6 32 128 4,0
7 38 47 1,2
8 47 60 1,3
9 82 111 1,4
10 102 40 0,4
Nhóm C 11 6 6,2 1,0
12 7 8 1,1
13 8 6 0,75
14 8 10 1,25
15 10 9 0,9

(Tác dụng kích thích hoạt động NK ở nhóm A và B có ý nghĩa thống kê p<0,05, nhóm C không có ý nghĩa thống kê).

– Đánh giá chức năng của tế bào lympho B và lympho T:

Sử dụng các tác nhân gây phân bào (gồm: PHA, Con-A, PWM) để đánh giá hoạt động chức năng của lympho B và T, kết quả cho thấy 11 bệnh nhân có các đáp ứng phân bào bất thường, ngoài giới hạn cho phép. Sau khi sử dụng vit C, 11 bệnh nhân này cho thấy sự cải thiện đán kể chức năng của lympho B và T từ 2-40%, có ý nghĩa thống kê.

Bảng: Đáp ứng phân bào lympho (% so với nhóm chứng)

Mẫu bệnh nhân Đáp ứng phân bào lympho với các tác nhân gây phân bào
PHA CON-A PWM
Trước khi dùng vit C Sau khi dùng vit C Trước khi dùng vit C Sau khi dùng vit C Trước khi dùng vit C Sau khi dùng vit C
1 53 72 51 71 57 75
5 59 86 76 114 85 84
6 51 75 71 104 56 89
7 61 97 59 85 58 89
10 63 76 53 77 78 78
11 62 79 61 96 77 86
12 61 76 64 78 75 80
18 64 93 68 86 59 87
17 56 84 72 98 84 86
19 62 97 65 87 53 79
20 75 78 66 90 61 86

Kết luận nghiên cứu:

Sử dụng vit C có tác dụng khôi phục những bất thường trong chức năng miễn dịch ở những người tiếp xúc với hóa chất độc hại.

Tham khảo: “Enhancement of natural killer cell activity and T and B cell function by buffered vitamin C in patients exposed to toxic chemicals: the role of protein kinase-C”.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9248859

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn