Nghiên cứu đánh giá đáp ứng miễn dịch khi bổ sung vit C ở người già

965 views

Đối tượng nghiên cứu: Người già và người trẻ khỏe mạnh

Quy mô nghiên cứu: 767 người

Quốc gia nghiên cứu: Ấn Độ

Phương pháp nghiên cứu:

Chia người tình nguyện tham gia nghiên cứu thành 2 nhóm (nhóm trẻ: 20-30 tuổi; nhóm già: trên 60 tuổi), sau đó lại chia thành các nhóm nhỏ:

– Nhóm chứng: nhóm I và II

– Nhóm thí nghiệm:

+ Nhóm Ia, IIa: sử dụng 200 mg vit C trong 30 ngày

+ Nhóm Ib, IIb: sử dụng 200 mg vit C trong 60 ngày

+ Nhóm Ic, IIc: sử dụng 200 mg vit C trong 90 ngày

Sau đó tiến hành đánh giá một số chức năng miễn dịch.

Kết quả nghiên cứu:

Chức năng thực bào của bạch cầu trung tính, nồng độ IgG, IgM huyết thanh và nồng độ vit C trong bạch cầu giảm đáng kể ở nhóm người cao tuổi. Tuy nhiên, sau khi được bổ sung vit C, các giá trị này được cải thiện đáng kể.

Bảng: Đáp ứng miễn dịch tế bào và nồng độ vit C trong bạch cầu

Người trẻ Người già
Nhóm I

n= 125

Nhóm Ia

n= 96

Nhóm Ib

n=74

Nhóm Ic

n=52

Nhóm II n=132 Nhóm IIa

n= 98

Nhóm IIb n=76 Nhóm IIc n=57
Chức năng thực bào của bạch cầu trung tính 66,3 ± 6,41 67,0 ± 5,26 68,0 ± 4,06 68,7 ± 4,,32 54,9 ± 6,86 57,6 ± 6,37 59,0 ± 6,37 63,5 ± 10,1
Nồng độ vit C trong bạch cầu

(mg/108 tế bào)

27,2 ± 2,42 27,9 ± 2,44 28,6 ± 2,15 29,2 ± 2,06 17,1 ± 1,49 22,4 ± 2,21 24,1 ± 2,35 26,6 ± 2,53

 

Bảng 2: Đáp ứng miễn dịch dịch thể

Người trẻ Người già
Nhóm I

n= 125

Nhóm Ia n= 96 Nhóm Ib

 n=74

Nhóm Ic

n=52

Nhóm II n=132 Nhóm IIa

n= 98

Nhóm IIb n=76 Nhóm IIc n=57
IgG (mg/ml) 11,9 ± 1,73 12,3 ±1,34 12,5 ± 1,46 12,6 ± 1,38 7,54 ± 1,30 8,29 ± 1,39 9,19 ± 1,54 10,8 ± 1,58
IgM (mg/ml) 1,62 ± 0,55 1,65 ± 0,45 1,72 ± 0,49 1,82 ± 0,55 0,63 ± 0,22 0,74 ± 0,26 0,91 ± 0,33 1,31 ± 0,50

Kết luận nghiên cứu:

Sử dụng vit C làm cải thiện chức năng thực bào của bạch cầu trung tính, cải thiện đáp ứng miễn dịch dịch thể ở những người lớn tuổi.

Tham khảo: “Neutrophil Phagocytic Function and Humoral Immune Response with Reference to Ascorbate Supplementationin Aging Humans”.

Link: http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/rej.1.2000.3.37

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn