Nghiên cứu so sánh hiệu quả của Vitamin C với Vitamin D lên tâm trạng và căng thẳng tâm lý

942 views

Đối tượng nghiên cứu: bệnh nhân nằm viện (không bao gồm các bệnh nhân nằm ở đơn vị chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân phải điều trị thận thay thế), là những bệnh nhân có nguy cơ thiếu vitamin C và vitamin D.

Quy mô nghiên cứu: 88 bệnh nhân

Quốc gia nghiên cứu: Canada

Phương pháp nghiên cứu:

Nhóm 1: Bệnh nhân được cho dùng vitamin C (500mg chia 2 lần mỗi ngày) trong thời gian trung bình 8,2 ngày (44 bệnh nhân)

Nhóm 2: Bệnh nhân được cho dùng vitamin D liều cao (5000 IU một lần mỗi ngày) trong thời gian trung bình 8,2 ngày (44 bệnh nhân)

  • Đo nồng độ Vitamin C và 25-hydroxyvitamin D trong huyết tương trước và sau điều trị
  • Đánh giá điểm số tâm trạng (Profile of Mood States) và căng thẳng tâm lý (Distress Thermometer) ở bệnh nhân trước và sau điều trị.

Kết quả nghiên cứu:

  • Vitamin C được cung cấp trung bình 8,2 ngày làm nồng độ vitamin C huyết tương tăng lên tới mức bình thường và giảm 71% rối loạn tâm trạng, giảm 51% căng thẳng tâm lý.
  • Vitamin D liều cao được cung cấp trung bình 8,1 ngày làm tăng nồng độ 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] huyết tương, nhưng không đạt tới mức bình thường, và có ảnh hưởng không đáng kể đến tâm trạng và sự lo lắng (P = 0,45).
  • Những thay đổi trong tâm trạng và lo lắng trong nhóm vitamin C lớn hơn so với nhóm vitamin D

Kết luận nghiên cứu: Điều trị ngắn hạn với vitamin C giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng tâm lý cho bệnh nhân điều trị tích cực tại bệnh viện có tỷ lệ thiếu vitamin C và D cao.

Tham khảo: Wang Y, et al. Effects of vitamin C and vitamin D administration on mood and distress in acutely hospitalized patients. Am J Clin Nutr. 2013 Sep;98(3):705-11. doi: 10.3945/ajcn.112.056366. Epub 2013 Jul 24.

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn