Nghiên cứu tác động của vitamin C lên hoạt động thể chất và tỷ lệ mắc cảm lạnh

993 views

Đối tượng nghiên cứu: Nam giới khỏe mạnh không hút thuốc (18-35 tuổi; BMI <34 kg/m2; vitamin C trong huyết tương <45 mmol/L), không tham gia tập luyện các môn thể thao cạnh tranh hoặc không sử dụng thuốc kê đơn.

Quy mô nghiên cứu: 28 nam giới

Quốc gia nghiên cứu: Mỹ

Phương pháp nghiên cứu:

Nhóm 1: Nam giới được cho dùng vitamin C hàng ngày (15 người) trong 8 tuần

Nhóm 2: Nam giới được cho dùng giả dược (13 người) trong 8 tuần

  • Đo nồng độ Vitamin C trong huyết tương trước điều trị, tuần thứ 4, tuần thứ 8 của đợt điều trị
  • Đánh giá hoạt động thể chất trung bình ở các tuần 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
  • Kết quả nhiễm cảm lạnh của những người tham gia nghiên cứu trong 8 tuần

Kết quả nghiên cứu:

  • Nồng độ vitamin C trong huyết tương lúc đói đã được nâng lên đáng kể trong các nhóm dùng vitamin Cso vớinhóm dùng giả dược ở tuần 4 (41,3 ± 10,9 so với 30,8 ± 11,4 mmol/L) và ở tuần 8 (42,1 ± 10,4 so với 33,9 ± 10,9 mmol/L)
  • Hoạt động thể chất tăng nhẹ ở nhóm dùng vitamin C so với nhóm dùng giả dược trong bốn tuần đầu tiên của thử nghiệm (+ 6,2% đến + 7,5%). Tuy nhiên, ở tuần 5-6 và 7-8 tuần, hoạt động thể chất tăng rõ rệt ở nhóm vitamin Cso vớinhóm dùng giả dược (+ 21,2%  và + 39,6% tương ứng).
  • Số người tham gia bị cảm lạnh là 7 ở nhóm vitamin C và 11 ở nhóm giả dược trong quá trình thử nghiệm kéo dài tám tuần và thời gian bị cảm lạnh đã giảm 59% trong nhóm vitamin C so với nhóm dùng giả dược (-3.2 ngày).

Kết luận nghiên cứu: Kết quả cho thấy việc bổ sung vitamin C có thể mang lại lợi thế sức khỏe ở nam giới có mức độ vitamin C từ thấp đến vừa [3].

Tham khảo: Carol S. Johnston, et al.  Vitamin C Supplementation Slightly Improves Physical Activity Levels and Reduces Cold Incidence in Men with Marginal Vitamin C Status: A Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2014 Jul; 6(7): 2572-2583.

  • Bình luận Facebook
  • Bình luận mặc định

Ý kiến của bạn

Ý kiến của bạn